Przez aktywność do integracji

25.07.2017

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2017 r. zmodyfikowana została treść regulaminu oraz wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór umowy.
Aktualne wersje dokumentów znajdują się w zakładce: DO POBRANIA
 

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przez aktywność do integracji” realizowanego przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !

Kontakt

Nowa Perspektywa

ul. Piłsudskiego 34 35-001 Rzeszów (C.H. Europa II, 4 piętro)
Tel. 695 400 554
e-mail: padi@nowaperspektywa2015.pl