O Projekcie

„Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”
 

Przedsiębiorcza Przyszłość - II Edycja

Projekt „Przedsiębiorcza Przyszłość – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 realizowany przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-18-0018/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu  08.03.2022 r.
Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcza Przyszłość

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz, rozpoczyna realizację projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-18-0007/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu  08.04.2021 r.
Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !
 

Nowa perspektywa - wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Nowa perspektywa – wsparcie osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !

"Chcemy być aktywni"

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Chcemy być aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z  Gibauer Gibała Tadeusz w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Przez aktywność do integracji

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przez aktywność do integracji” realizowanego przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

„Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

Projekt „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w partnerstwie z AMD Group Michał Drymajło w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.
 

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail:biuro@nowaperspektywa2015.pl