O Projekcie

„Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”
 

"Chcemy być aktywni"

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Chcemy być aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z  Gibauer Gibała Tadeusz w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Przez aktywność do integracji

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przez aktywność do integracji” realizowanego przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

„Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

Projekt „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w partnerstwie z AMD Group Michał Drymajło w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.
 

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail:biuro@nowaperspektywa2015.pl