O Stowarzyszeniu

Celem stowarzyszenia jest rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych, aktywizacja środowisk wiejskich, działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, wpieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik, prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, badawczo- rozwojowej, edukacyjnej i szkoleniowej.

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail:biuro@nowaperspektywa2015.pl