Nowa perspektywa - wsparcie osób z niepełnosprawnościami

19.08.2020

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Nowa perspektywa – wsparcie osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail: npbiuro2020@gmail.com