„Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

22.08.2017

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się szkolenie "Florysta", "Opiekun osób starszych" oraz "Opiekunka Dziecięca". Wszystkie szkolenia zakończą się w dniu 31.08.2017 r.

18.08.2017

Informujemy, że w dniu 21.08.2017 r. rozpoczną się szkolenia z zakresu "Techniki sprzedaży" oraz "Wózki jezdniowe" i potrwają do 31.08.2017 r.

09.08.2017

Informujemy, że w dniu 10.08.2017 r. rozpoczną się szkolenia: "Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych"
(zakończy się 27.08.2017 r.) i "ECDL" (potrwa do 23.08.2017 r.), a w dniu 11.08.2017 r. rozpocznie się szkolenie "Kucharz" i zakończy się 28.08.2017 r.

25.07.2017

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy szkolenie "Techniki sprzedaży", które potrwa do 09.08.2017 r.

13.07.2017

Informujemy, że w dniu 14.07.2017 r. rozpoczyna się szkolenie "Opiekun osób starszych" i potrwa do 31.07.2017 r.

30.06.2017

Informujemy, że z dniem dzisiejszym rekrutacja do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" została zakończona!

14.06.2017

Informujemy, że X tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 30.06.2017 r.

05.06.2017

Informujemy, że w dniach 05.06.2017 r.- 14.06.2017 r. prowadzimy ostatnią- X turę rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie". Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu- C.H.EUROPA IV PIĘTRO, TO OSTATNIA SZANSA, ZAPRASZAMY!!!".

01.06.2017

Informujemy, że w trakcie realizacji są następujące szkolenia zawodowe:

  • "Florysta"- 30.05.2017 r.- 09.06.2017 r.,
  • "Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych"- 24.05.2017 r.- 04.06.2017 r.,
  • "Pracownik obsługi biurowej"- 23.05.2017 r.- 02.06.2017 r.

31.05.2017

Informujemy, iż IX tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 02.06.2017 r.

26.05.2017

Informujemy, że IX tura rekrutacji zostaje przedłużona do 31.05.2017 r.

22.05.2017

Informujemy, że w dniach 22.05.2017 r.- 02.06.2017 r. trwa szkolenie zawodowe "Kucharz" oraz w dniach 23.05.2017- 31.05.2017 r. pracownik obsługi biurowej

16.05.2017

Informujemy, że w dniu 16.05.2017 r. rozpoczynamy kolejną IX turę rekrutacji do projektu Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i potrwa do dnia 25.05.2017 r.

12-05-2017

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12.05.2017 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ KURS "ECDL" ORAZ W DNIU 15.05.2017 R. KURS "TECHNIKI SPRZEDAŻY".

02.05.2017

Informujemy, że VIII tura rekrutacji zostaje przedłużona do 05.05.2017 r.

25.04.2017

Informujemy, iż VIII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 28.04.2017 r.

11.04.2017

Informujemy, iż w dniu 12.04.2017 r. rozpoczyna się kolejna VIII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i będzie prowadzona przez 8 dni roboczych, tj. do 24.04.2017 r.

31.03.2017

Informujemy, iż w dniu 31.03.2017 r. rozpoczyna się VII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i będzie prowadzona do dnia 11.04.2017 r.

29.03.2017

Informujemy, iż VI tura rekrutacji do projektu zostaje przedłużona do dnia 30.03.2017 r.

20-03-2017

Informujemy, że w dniu 20.03.2017 r. rozpoczynamy kolejną - VI turę rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie", która potrwa do dnia 29.03.2017 r.

16.03.2017

Informujemy, że rekrutacje do projektu zostaje przedłużona do dnia 17.03.2017 r.

07.03.2017

Informujemy, iż z dniem 07.03.2017 r. rozpoczynamy nabór do kolejnej tury projektu. Rekrutacja prowadzona będzie przez 8 dni roboczych, tj. do 16.03.2017 r. ZAPRASZAMY!!!

03.03.2017

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 06.03.2017 r.

22.02.2017

Informujemy, iż w dniach 22.02.2017 r.- 03.03.2017 r. prowadzona jest IV tura rekrutacji

09-02-2017

Informujemy, iż w dniach: 10.02.2017 r. - 21.02.2017 r. będzie prowadzona III tura rekrutacji do projektu pt. "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie". Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych
w siedzibie Biura w godzinach 8.00-16.00. Na zakwalifikowanie się do projektu ma wpływ data zgłoszenia!

31.01.2017

Informujemy, iż w dniach 31.01.2017 r.- 09.02.2017 r. prowadzona jest II tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie".

23.01.2017

Informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 27.01.2017 r.

18.01.2017

Informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zostaje przedłużona do dnia 20.01.2017 r.

Kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Informujemy, iż w dniu w dniu 01.12.2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia 100 osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne (5o kobiet, 50 mężczyzn), w tym 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet i 35 mężczyzn) oraz 30 osób odchodzących z rolnictwa (15 kobiet i 15 mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail:biuro@nowaperspektywa2015.pl