"Chcemy być aktywni"

02-10-2018

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Chcemy być aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z  Gibauer Gibała Tadeusz w ramach Działania
8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.
Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu, a zwłaszcza zakładki AKTUALNOŚCI !
 

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
tel: 602 735 595
e-mail: bycaktywni@gmail.com